กสิกรไทย จับมือ บลจ.กสิกรไทย รุกตลาดกองทุนรวม ดันกองทุน K-MONEY เจาะกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ “ก้าวแรกสู่การลงทุน เริ่มต้นเพียง 500 บาท”

กสิกรไทย และ บลจ. กสิกรไทย ผนึกกำลังครั้งใหญ่ เปิดช่องให้ลงทุนกับกองทุน  K-MONEY ขั้นต่ำเพียง 500 บาท หวังขยายฐานลูกค้ารายย่อยที่อยากเริ่มต้นลงทุน ตั้งเป้ารั้งตำแหน่งกองทุนรวมตลาดเงินที่ใหญ่ที่สุด พร้อมตอกย้ำผู้นำกองทุนอันดับหนึ่งของประเทศไทย

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้าจำนวนมากยังขาดความเข้าใจที่จะลงทุนในกองทุน โดยมองว่าการลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงและใช้เงินลงทุนสูง ต้องใช้เวลาในการติดตามข้อมูล  ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จึงได้ร่วมส่งเสริมให้ประชาชนลงทุนในกองทุนรวม โดยเริ่มจากกองทุน K-MONEY ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ เอกชนและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศที่มีความมั่นคง จึงมีความเสี่ยงต่ำ โดยได้ลดวงเงินลงทุนขั้นต่ำเหลือเพียง 500 บาท จากเดิมที่ต้องลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจำ แต่มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

นายปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน K-MONEY เหมาะสำหรับเป็นก้าวแรกสู่การลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เริ่มเห็นความสำคัญของการบริหารเงินออมและเงินลงทุนส่วนตัว เมื่อมีประสบการณ์แล้ว ก็จะเห็นว่าการลงทุนเป็นเรื่องง่าย จึงมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น ในอนาคตก็จะสามารถต่อยอดไปลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีก นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยยังมีบริการ K-Expert ที่พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแบบมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนให้กับผู้ลงทุนแบบครบวงจร

ด้านนายจงรัก รัตนเพียร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า กองทุน K-MONEYเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงิน หรือลงทุนในระยะสั้น และคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยไม่ต้องเสียภาษี โดยกองทุน K-MONEY มีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดีอย่างสม่ำเสมอและสามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 2.08% ต่อปี และมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 2.50% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 57) นอกจากนี้กองทุน K-MONEY ยังจัดเป็นกองทุนในกลุ่มกองทุนตลาดเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2557 อยู่ที่101,545.32 ล้านบาท

นายจงรัก กล่าวว่า ด้านมุมมองการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีความชัดเจนเรื่องการฟื้นตัวมากขึ้น หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลายลง และการที่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหาร ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปได้มากขึ้น รวมถึงผลักดันโครงการลงทุนต่าง ๆ ให้ดำเนินหน้าต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจะยังไม่เร่งตัวสูงมากนัก ขณะที่แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของไทยเองยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ผนวกกับการที่ธนาคารกลางในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ทรงตัวต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นการเลือกลงทุนกับกองทุน K-MONEY จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่กำลังรอจังหวะลงทุนในตราสารอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนกับกองทุน K-MONEY ได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา K-Contact Center 02-8888888 www.kasikornasset.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

เปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง กองทุน K-MONEY กับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (%ต่อปี)

 

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

K-MONEY

2.08%

2.18%

2.22%

2.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหลังหักภาษี*

1.11%

1.24%

1.44%

1.72%

เกณฑ์มาตรฐาน**

1.81%

1.92%

2.08%

2.44%

ที่มา : บลจ.กสิกรไทย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 57

*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิ.ย.57 ย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และ 3 ปี หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เทียบเป็นร้อยละต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยของ BBL, SCB, KBank (50%) กับ Total Return Index ของดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น Rating ผู้ออกA- ขึ้นไป (40%) และดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารระยะเวลา 3 เดือน (USD) รวมกับ Average Credit Spread ของตราสาร ในระดับ A อายุ 3 เดือน ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (10%) เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุน K-MONEY มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน