“ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่” มอบสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนในชุมชนบริเวณโรงงาน


16-09-2004 00:00:00

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์ “ไฮเนเก้น” และ โไทเกอร์” ได้จัดสร้าง และส่งมอบ “สนามเด็กดี” ให้แก่ “โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้” เขตลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เนื่องในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบรอบปีที่ 9 ทัง้นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน