ธ.ทหารไทย ปล่อยกู้ 400 ล้านสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารชุด

นางวัลลภาพ อัสสกุล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 400 ล้านบาท กับนายทศพร ศักดิ์สงวนมนูญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย ขนาดสูง 8 ชั้น จำนวน 17 อาคาร ในย่านหลักสี่วิภาวดี