จิบน้ำชา เสวนา “ก้าวเข้าสู่ควอร์เตอร์สุดท้ายแห่งชีวิต” ของหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์

บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด โดยสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ จัดงานจิบน้ำชา เสวนาหนังสือ “ก้าวเข้าสู่ควอร์เตอร์สุดท้ายแห่งชีวิต” อัตชีวประวัติของเชื้อพระวงศ์ในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลผู้รับผิดชอบงานดานวัฒนธรรมของชาติ รับฟังการเสวนาจาก หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้เขียน) ร่วมด้วย เตช บุนนาค ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ และคุณจักรภพ เพ็ญแข โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการเสวนาโดย คุณพิมพ์อนงค์ ริมสินธุ บรรณาธิการบริหาร บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมชมนิทรรรศการภาพชุด “ควอร์เตอร์แห่งชีวิต” ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 อาคาร Nanmeebooks House สุขุมวิท 31 เมื่อเร็วๆ นี้