มาวิน พริ้นท์ติ้ง แต่งตั้ง 124 เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

นายสุเชษฐ์ งามวงศ์ไพบูลย์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาวิน พริ้นท์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานรายใหญ่ของไทย แต่งตั้ง บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด โดยนายนิมิตร หมดราคี (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ หลังจากบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และทิศทางการตลาด เพื่อรุกตลาดในประเทศ