มาวิน นั่งแท่นผู้นำอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทย

สุเชษฐ์ งามวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาวิน พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และวรรษมน กุลจิรันธร กรรมการผู้จัดการ จัดงานแถลงข่าวแนะนำ บริษัท มาวิน พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ และการแปรรูปกระดาษ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของไทย ณ โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ เมื่อเร็วๆ นี้