โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งอันเดอร์ไรเตอร์ขายหุ้นที่ 5.50 บาท

นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านซอฟต์แวร์และการให้บริการด้าน IT (ที่ 3 จากขวา) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 10 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท โดยมีสุพล เธียรเอี่ยมอนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบสัญญา โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ร่วมจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสต์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์เอเพกซ์ จำกัด โดยเสนอขายที่ราคา 5.50 บาท และจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่ 8 ตุลาคม ศกนี้