ทีเอ็นทีรับจัดการคลังสินค้าและลอจีสติกส์ ให้กับผู้ผลิตหลอดไฟยักษ์ใหญ่ “ออสแรม”

ทีเอ็นที ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) บริหารระบบคลังคลังสินค้าและลอจีสติกส์ทั้งระบบให้กับบริษัทออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสองผู้ผลิตหลอดไฟรายใหญ่ของโลก มีสำนักงานใหญ่ในมิวนิค ประเทศเยอรมนี และเข้ามาตั้งบริษัทในกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.2540 เดิมบริหารจัดการธุรกิจในประเทศไทยผ่านสำนักงานตัวแทน ตามสัญญาว่าจ้างในครั้งนี้ ทีเอ็นที ลอจีสติกส์ จะรับพนักงานเพิ่มอีก 20 คน เพื่อดูแลงานด้านคลังสินค้าของออสแรม ซึ่งมีคลังสินค้าขนาด 2,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ โดยมีขอบข่ายการให้บริการตั้งแต่ตรวจรับและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของออสแรม ด้วยระบบสารสนเทศข้อมูลแบบไร้สายที่ทันสมัย ทั้งยังรับผิดชอบงานด้านการขนส่งและกระจายสินค้าของออสแรมไปยังฐานลูกค้าทั่วประเทศอีกด้วย