ไมโครซอฟท์ร่วมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยี เปิดโซนแสดง “การพัฒนาการและนวัตกรรมด้านซอฟท์แวร์” ในศูนย์กลางการเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทสไทย) จำกัด โดย มร.แอนดรูว์ แม็คบีน นำเยาวชนเยี่ยมชมโซนแสดงวิวัฒนาการและนวัตกรรมของซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์ ณ ศูนย์กลางการเรียนรู้ไอซีทีแห่งชาติ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า พร้อมให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการร์ในโลกเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้ง 5 โซน โดยแต่ละโซนจะมีจุดเด่นที่แสดงถึงนวัตกรรมในการพัฒนาซอฟท์แวร์ของไมโครซอฟท์