แควนตัส สนับสนุนโรงพยาบาลสงฆ์

12 พฤศจิกายน 2547 – ในโอกาสที่ลูกเรือไทย สายการบิน แควนตัส ในเส้นทางกรุงเทพฯ ให้บริการครบ 5 ปี เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางณยฎา โรจนเสถียร (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกเรือไทย สายการบินแควนตัส พร้อมด้วยนางสาวสุรางคนา เปเรร่า (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขา บริษัทจัดหางาน อะเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ และลูกเรือชาวไทยของสายการบินฯ ได้มอบเงินแก่โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาสำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธและรับการรักษา ณ โรงพยาบาลฯ เป็นจำนวนเงิน สื่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาท (43,400 บาท)

นอกจากนั้น ยังได้มอบของใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ แก่โรงพยาบาลฯ ด้วย ทั้งนี้โดยมี นพ. แสง จตุรานนท์ (แถวหน้า – ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์ และนายฉลอง วิสโยภาส (แถวหลัง – ซ้ายสุด) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสงฆ์ ให้การต้อนรับ

ปัจจุบัน จากกรุงเทพฯ สายการบิน แควนตัส ให้บริการเที่ยวบินตรงทุกวัน ไป-กลับ ในเส้นทางซิดนีย์ และกรุงลอนดอน โดยในแต่ละเที่ยวบินมีลูกเรือไทยให้บริการ 4 คนจากทั้งหมด 16 คน