124 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

12 พฤศจิกายน 2547. กรุงเทพฯ: 124 คอมมิวเคชั่นส ประกาศแต่งตั้ง โสภาวดี จันทร์ถาวร เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด บริษัทชั้นนำด้านการให้คำปรึกษาประชาสัมพันธ์ ครบวงจรประกาศแต่งตั้ง นางสาวโสภาวดี จันทร์ถาวร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยโสภาวดี เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรและการตลาด มาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี และยังมีความเชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนหน้านี้มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ รับผิดชอบลูกค้ารายสำคัญ ทั้งในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ โทรคมนาคม อุตสากรรม อสังหาริมทรัพย์ แฟชั่น ค้าปลีก สายบันเทิง สันทนาการ และการบิน

นายนิมิตร หมดราศี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “คุณโสภาวดีเป็นผู้บริการที่เติบโตจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน และได้แสดงฝีมือให้เห็นการทำงานอย่างดี มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้ใจของลูกค้า และคณะกรรมการ
บริหาร ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การแต่งตั้งคุณโสภาวดีให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมคนภายในองค์กรให้เติบโตไปกับบริษัท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร และการบริการลูกค้าที่ดีอย่างต่อเนื่อง”

โสภาวดี จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ทางด้านสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาลัยเขตฟูลเลอตัน สหรัฐอเมริกา