แบ็งค์ชาติเปิดศูนย์จัดการธนบัตรแห่งแรก จ.ระยอง

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จัดการธนบัตรแห่งแรก จ.ระยอง โดยมีนายชาติศิริ โสภณพนิช (ซ้ายสุด) ประธานสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ ธปท.ได้จัดตั้งศูนย์จัดการธนบัตรขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับระบบบริหารจัดการธนบัตรแนวใหม่ ในการรับฝากและจ่ายธนบัตรให้ศูนย์เงินสุดกลางของธนาคารพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้