ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัด “โครงการเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมต้านยาเสพติด” ณ โรงเรียนแสงมณี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมตำรวจมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด วิธีการห่างไกลยาเสพติด และการป้องกันไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยทางผู้จัดหวังจะให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต