SCIB ได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาเหรียญทองฯ โอลิมปิคเกม 2004

นางนิศานาถ ทองภักดี ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสมุดบัญชีเงินฝากประจำให้แก่นายมนัส บุญจำนงค์ นักกีฬาเหรียญทองประเภทมวยสากลสมัครเล่น จากโอลิมปิคเกม 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจในบริการของธนาคารนครหลวงไทย ณ บ้านพักจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้