อินเทลลงนามในกรอบความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโค้ดมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขและรูปแบบการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

กรุงเทพฯ – 18 พฤศจิกายน 2547 – บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือ กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล โดยจะพัฒนารูปแบบต่างๆ ของการทำโค้ดมาตรฐานสำหรับวงการสาธารณสุข และแพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronic Medical Record – EMR)