AJF young Fund Manager Award ครั้งที่ 4

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระรานทานรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันบริหารเงินลงทุนออนไลน์ ในโครงการ AJF young Fund Manager Award ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้