นานมีบุ๊คส์ แถลงข่าว “การจัดประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ รางวัลครูจันตรี ศิริบุญรอด”

กรุงเทพฯ – 8 ธันวาคม 2547 – บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด โดยคุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ เปิดบ้านแถลงข่าว “การจัดประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ รางวัลครูจันตรี ศิริบุญรอด” เพื่อสร้างสรรค์นักเขียนใหม่ๆ ในแนววิทยาศาสตร์ ร่วมด้วย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.นัยนา นิยมวัน ผู้แทนจากชมรมนักเรียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) รศ.ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ และทายาทครูจันตรี คุณกรเกษ ศิริบุญรอด ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ ท่ามกลางผู้สนใจ ณ อาคารนานมีบุ๊คส์