ไอเอ็นจีเปิดตัว “สะสมทรัพย์ 15/7 (ชนิดมีเงินสมนาคุณ)”

ทางเลือกใหม่ในการสะสมทรัพย์เพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้ ที่ให้ความคุ้มครองถึง 15 ปี แต่ชำระเบี้ยเพียง 7 ปี พร้อมรับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าถึง 240%

บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด เปิดตัวสินค้าใหม่ “สะสมทรัพย์ 15/7 (ชนิดมีเงินสมนาคุณ)” หรือ Endowment 15/7 (Par) E15/7 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการสะสมทรัพย์เพื่อการลดหย่อนภาษีตรมที่กฎหมายกำหนดไว้ (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลา 10 ปีขึ้นไป)

บริษัทฯ มั่นใจว่า กรมธรรม์ “สะสมทรัพย์ 15/7 (ชนิดมีเงินสมนาคุณ)” จะได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสะสมทรัพย์ ซึ่งมีจุดเด่นที่ให้ผลประโยชน์ในการออมอย่างเต็มที่ ท่ามกลางสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมรับความคุ้มครองที่ยาวถึง 15 ปี แต่ชำระเบี้ยเพียง 7 ปี

บริษัทฯ มั่นใจว่า กรมธรรม์สะสมทรัพย์ 15/7 (ชนิดมีเงินสมนาคุณ) จะเป็นอีกแบบการประกันภัยที่สามารถพิชิตใจกลุ่มลูกค้าที่ต้องการออมทรัพย์หรือลงทุนให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด