เอไอเอสเปิดตัว Telewiz Express ขยายสู่ทุกมุมเมืองและเจาะตลาดภูธร พร้อมมอบบริการเพื่อดูแลลูกค้าทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

นายกฤษณัร งามผาติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด เอไอเอส และนายตุลย์ สมสมาน ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เอไอเอส ร่วมกันเปิดตัวรูปแบบใหม่ของเทเลวิซ ด้วยโครงการ “Telewiz Express” ในรูปแบบ “บูธเทเลวิช” และ “รถเทเลวิซเคลื่อนที่” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายตลาดใหม่ไปสู่ภูธรด้วย

สำหรับบริการภายใน Telewiz Express ประกอบไปด้วย การจำหน่ายสินค้า เช่น ซิมการ์ดและบัตรเติมเงิน และการให้บริการต่างๆ แบบ On-line Real Time อาทิ บริการจดทะเบียน, รับชำระค่าบริการ, บริการเปลี่ยนโปรโมชั่น, บริการเปลี่ยนที่อยู่ และบริการ E-Refill Online และจะขยายประเภทของการให้บริการเพิ่มขึ้น เช่น การให้บริการเปลี่ยนระบบจาก Pre-Paid, บริการจองตั๋วเครื่องบิน, บริการสินเชื่อ Capital OK และในที่สุดจะขยายการไปถึงการให้บริการรับชำระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต เป็นต้น