TOC เดินหน้าโครงการผลิตโมโนเอทิลีนไกลคอล

นายอดิเทพ พิศาลบุตร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย โอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOC เป็นประธานการลงนามสัญญาเงินกู้จำนวน 4,915 ล้านบาท ระหว่างบริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด โดยนายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท (ที่ 2 จากขวา) และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยนายดุสิต เต็งนิยม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซึ่งบริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด จะใช้เงินกู้นี้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตสารโมโนเอทิลีนไกลคอล ปริมาณ 300,000 ตันต่อปี จัดส่งให้แก่โรงงานสิ่งทอ และผู้ผลิตขวดพลาสติกใสหรือขวดเพ็ท ทดแทนการนำเข้าการผลิตสารโมโนเอทิลีนไกลคอล จะใช้เอทิลีน จากโรงงานไทย โอเลฟินส์ เป็นวัตถุดิบ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ โดยโรงงานผลิตสารโมโนเอทิลีนไกลคอล ตั้งอยู่ ณ นิคมตะวันออก จ.ระยอง จะก่อสร้างเสร็จในต้นปี พ.ศ.2549