KK ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ หลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

เกียรตินาคิน ผ่านเกณฑ์พร้อมเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) พร้อมยกระดับสำนักอำนวยสินเชื่อ 15 แห่งเป็นสาขาเต็มรูปแบบ เปิดบริการกลางปีหน้าเป็นต้นไป พร้อมระบุเรามีสินทรัพย์และเงินทุนที่เพียงพอที่จะขยายสินเชื่อได้ เผยบีไอเอสกว่า 25% ส่วนแนวโน้มธุรกิจปีนี้คาดสินเชื่อโตไม่ต่ำกว่า 50% อีกทั้งมั่นใจภายในองค์กรมีความพร้อมสูง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ตามที่ขอมาตามบันทึกวันที่ 15 ธันวาคมนี้ โดยให้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ตามแผนที่ขอไว้ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี พร้อมกันนี้ให้คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนของ เกียรตินาคิน และรัตนทุน แก่กระทรวงการคลัง เมื่อเปิดดำเนินการเป็นธนาคารเต็มรูปแบบ