โค้ก เปิดตัวโฆษณาล่าสุด “มองมุมโค้ก เห็นโลกมุมใหม่” เน้นวัยรุ่นให้มองโลกและใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์

โค้ก เปิดตัวหนังโฆษณาล่าสุด “มองมุมโค้ก เห็นโลกมุมใหม่” สร้างสรรค์เนื้อหาเน้นส่งเสริมวัยรุ่นไทยเดินไปตามเส้นทางที่ตนเองเลือกเพื่อไปสู่ความฝันของตัวเอง และมองโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยมุมมองใหม่ๆ กำหนดลงจอ 15 มกราคมนี้ ทั่วประเทศ