โครงการศิลปกรรม Brand News 2005 นิทรรศการ “Listen in Silent” โดยธีรพล หอสง่า 5-26 กุมภาพันธ์ 2548 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ยังคงเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เข้าร่วมในโครงการ BRAND NEW ธีรพล หอสง่า ศิลปินหนุ่มที่เพิ่งจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาประติมากรรมมาหมาดๆ ได้นำเสนอผลงานที่ยังคงดำรงอยู่ในแนวทางของงานที่ได้ร่ำเรียนมา โดยผลงานในชุด “Listen in Silent” นี้ เขาได้เริ่มจากการวางกรอกความคิดที่เกี่ยวพันถึงโลกในยุคโลกภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ความรวดเร็วในการรับรู้ของคนเราต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ

ผลงานของธีรพล หอสง่า เปิดให้ชมทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 5-26 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 9.30-19.00 ที่หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 40/4 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ขอเชิญท่านรวมในพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 17.30 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 40/4 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-350-3626 แฟกซ์ 02-240-1819