นกนางนวลรุกพัฒนาระบบไอทีอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต


by admin
07-02-2005 00:00:00

บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องครัวสเตนเลสคุณภาพ ตรานกนางนวล ปรับปรุงระบบไอทีขององค์กร เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์น ไลฟ์ สไตล์ พร้อมพัฒนาระบบและการทำงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อการเตรียมพร้อมที่ดีในการรุกตลาดอย่างจริงจังในปีนี้

นายประภาส ตันพิบูลศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีลคุณภาพที่ผลิตโดยคนไทย ตรานกนางนวล กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำระบบไอทีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยได้เริ่มนำระบบไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรอย่างจริงจัง ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา พร้อมพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทุกส่วนขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ของ Oracle เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในส่วนต่างๆ ของ องค์กร ตั้งแต่ส่วนการผลิต คลังสินค้า การขาย การจัดส่งสินค้า บัญชี และ การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ เพราะจะช่วยเอื้อประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงข้อมูลการบริหารการขายสินค้าในมุมมองต่างๆ ด้วย ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ Oracle Sales Analyst (OSA) จะทำให้ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดได้อย่างถูกต้อง และช่วยลดเวลาการทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้อย่างมาก ส่งผลให้ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วขึ้นจึงทำให้พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก”

“ในปี 2548 นี้ เราได้พัฒนาระบบไอทีอย่างต่อนื่อง โดยได้อัพเกรด Oracle ERP ให้เป็น Version 11i ซึ่งจะช่วยให้บริษัทนำกลยุทธ์การบริหารงาน โดยใช้ Balance Scored Card มาใช้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบไอทีทั้งหลายนี้จะช่วยสนับสนุนด้านข้อมูลเชิงวิเคราะห์มากขึ้น เช่น ระบบ Business Intelligence (BI) ระบบ Data Mining และระบบที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ ระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์และพัฒนาในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) อีกทั้งเรายังได้พัฒนาระบบ Electronic Data Interchange (EDI) เพื่อดำเนินการร่วมกับกลุ่มลูกค้า Retailer ในส่วน

ของการบริหารงานภายในองค์กร ทางบริษัทกำลังปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และติดตั้งระบบ Visual Private Network (VPN) เพื่อเชื่อมต่อการทำงานและระบบข้อมูลต่างๆ ระหว่างสำนักงานใหญ่ กับ Seagull Store และ Seagull Shop ที่กระจายอยู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และมีแผนที่จะเปิดอีกหลายแห่งภายในปีนี้”

“นอกจากการพัฒนาระบบไอทีแล้ว ทางบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านไอทีแก่บุคลากรในองค์กรอีกด้วย เพราะระบบต่างๆ ที่ดีนี้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลัก คือ ผู้ใช้งาน ซึ่งถ้าพนักงานของบริษัทใช้ระบบอย่างถูกต้อง ก็จะเกิดความรู้และพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมการใช้ระบบไอทีอย่างถูกต้องและนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง”

“ส่วนระบบ eCommerce นั้น ทางบริษัทฯ ได้เริ่มศึกษามาบ้างแล้ว โดยเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตในส่วนของธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำธุรกิจกับตลาดต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าจากทั่วโลกจะได้รับทราบข้อมูลสินค้าทั้งหมด โดยในปีนี้บริษัทกำลังปรับปรุงเว็บไซต์ www.seagull-brand.com ใหม่และพัฒนาระบบให้เกิดการค้าแบบธุรกิจต่อลูกค้า (B2C) หรือ Shopping Online เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ช่องทาง ซึ่งการพัฒนาระบบไอทีต่างๆ ของบริษัททั้งหมดนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ทันสมัยขึ้นในอนาคต ซึ่งเราก็จะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นายประภาส กล่าวสรุปในที่สุด

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter