“เดอะ โดม” บริจาค 1 ล้านบาทช่วยผู้ประสบภัย “สึนามิ”

คุณรัฐวดี บัวเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แชลเลนจ์ ฮอลพิทอลลิตี้ จำกัด และ มร.ดีภัค โอหริ ผู้จัดการทั่วไป ของ เดอะ โดม ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548 ที่ผ่านมา