ร่วมรณรงค์ นิยมสินค้าไทย ในเทศกาลสากล

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ประตูน้ำเซ็นเตอร์

“ลีน่า จัง จันจา” นั่งบนเสลียงคานหาม ในขบวนแห่ รณรงค์นิยมสินค้าไทย ที่โครงการประตูน้ำ เซ็นเตอร์ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในย่านศูนย์การค้าดังและบริเวณใกล็เคียงให้หันมาซื้อสินค้าไทยภายในศูนย์ OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ขบวนเวสป้ากว่า 10 คัน พร้อมด้วย 10 สาวงาม มิสวาเลนไทน์ OTOP 2005 ร่วมแห่รณรงค์ กลุ่มวัยรุ่นไทย และคนรุ่นหันมานิยมสินค้าไทย ในคอนเซปต์ผ้าไทยใส่ยีนส์

นายจักรมณฑ์ ผาสุขวณิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คันขวามือ) นายปราโมทย์ วิทยาสุข (คันซ้ายมือ) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับมิสวาเลนไทน์ OTOP 2005 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้คนไทยและต่างประเทศ นิยมซื้อสินค้าไทย เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่สินค้า OTOP ระดับคุณภาพ 3-5 ดาว สนองนโยบายรัฐบาลกระจายรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาผู้ประกอบการไทย แข่งขันในตลาดโลก ณ ศูนย์ OTOP ประตูน้ำ เซ็นเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย