“อบรมประหยัดพลังงาน … ประหยัดพลังเงิน” ในงาน ASA สุดสัปดาห์วิชาการ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานอบรมในหัวข้อ “อบรมประหยัดพลังงาน … ประหยัดพลังเงิน” ในงาน ASA สุดสัปดาห์วิชาการ โดยสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนั้นยังเป็นการให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธี รวมทั้งสถานการณ์พลังงานกับการทำงานของสถาปนิก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาร่วมเป็นวิทยากร