สัมมนา “ทิศทางธุรกิจหนังสือ 2548”

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางธุรกิจหนังสือ 2548” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย ธนะชัย สันติชัยกูล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวบรรยากาศภาพรวมธุรกิจหนังสือของประเทศไทย โดยมีคุณทนง โชติสรยุทธ์ จากซีเอ็ดฯ คุณระริน อุทกะพันธุ์ จากอมรินทร์พริ้นติ้งฯ คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน จากเอเชียบุ๊คส์ และคุณบุษรา พรประเสริฐศรี จากแจ่มใสพับลิชชิ่ง ร่วมเสวนาระดมสมอง