บอสใหญ่ “ยูนิ-เพรสซิเดนท์” รับรางวัล “BOSS OF THE YEAR 2004”

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล “นักบริหารจัดการดีเด่นแห่งปี 2004 สาขาบริหารจัดการธุรกิจการตลาด (BOSS of The Year 2004: Marketing Management)” ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร BOSS ให้แก่ มร. ทีเซิน หยาง (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบุกเบิกตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม “ยูนิฟ กรีนที” เป็นรายแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งมีการบริหารงานที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดเพื่อผู้บริโภคชาวไทยตลอดมา