คีน มีเดีย ผู้ออกแบบโลโก้และแบรนด์ใหม่ให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเปิดตัวใหม่ในชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

30 มีนาคม 2548 – รพ.บำรุงราษฎร์ ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เตรียมปรับภาพลักษณ์จากโรงพยาบาลชุมชน ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางดูแลรักษาสุขภาพชั้นนำระดับโลก จากตัวเลขปี 2547 มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการของโรงพยาบาล 950,000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ 350,000 คน ซึ่งเป็นผลจากคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง

เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จะเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมปรับรูปแบบโลโก้ใหม่ทั้งหมด

การปรับเปลี่ยนแบรนด์และโลโก้ใหม่ครั้งนี้ เนื่องมาจากปัจจุบันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้พัฒนาเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นมากกว่าโรงพยาบาลแล้ว อย่างไรก็ตาม รพ.ต้องประสบกับปัญหาที่ท้าทาย เนื่องจากชื่อและโลโก้ของรพ.ไม่สามารถสะท้อนถึงวิวัฒนาการของโรงพยาบาลฯได้อย่างแท้จริง จึงได้มอบหมายให้ บริษัท คีน มีเดีย พัฒนาแบรนด์และรูปแบบโลโก้ ขึ้นใหม่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงพยาบาล

“ทีมงานของเราเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงแบรนด์ครั้งนี้ น่าจะบ่งบอกให้เห็นถึงความมีมาตรฐานมากขึ้น โดยอาศัยจุดแข็งและชื่อเสียงที่ดีอยู่แล้ว บ่งบอกถึงคุณลักษณะที่เป็นสากลและการเติบโตโดยไม่หยุดนิ่งในปัจจุบันของโรงพยาบาล” มร. เดวิด คีน กล่าว

สำหรับชื่อที่จะเป็นแบรนด์ใหม่ของโรงพยาบาลฯ จะยังคงคำว่า “บำรุงราษฏร์” ซึ่งหมายถึงการดูแลสุขภาพของชุมชนเอาไว้ โดยเพิ่มคำว่า “อินเตอร์เนชั่นแนล”เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรได้นำมาตรฐานการบริการเดียวกันนี้ไปสู่ระดับโลกแล้ว

มร. เดวิด คีน กล่าวอีกว่า เพื่อให้แบรนด์ใหม่ “บำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น ทีมงานออกแบบจะปรับปรุงโลโก้ในรูปลักษณ์ใหม่ เพื่อนำไปใช้งานผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งบนอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านระบบดิจิตอล รวมทั้งงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยบริษัทฯจะสร้างสรรค์เครื่องมือทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเปิดรับกับโอกาสที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ของโลก

มร. รูเบน โทรัล ผู้อำนวยการด้านการตลาดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวถึงรูปแบบของสัญลักษณ์ใหม่ว่า “ผลการดำเนินงานของเราเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะความสำเร็จในประเทศ ซึ่งเรากำลังจะขยายบริการและความชำนาญของเราไปยังศูนย์กลางทางการแพทย์อื่น ๆ ทั่วภูมิภาคนี้”

“รูปลักษณ์ใหม่ของเรานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลัง ขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ที่ที่ทำให้เรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดี”

ทั้งนี้ รูปลักษณ์ใหม่ของ รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะปรากฏสู่สายตาสาธารณชน ผ่านชุดงานโฆษณาต่าง ซึ่งจะเน้นให้เห็นถึงมาตรฐานและบริการระดับสูงของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางกายภาพ เทคโนโลยีที่นำสมัย และวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลในการเป็น “ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพแห่งหนึ่งของโลก”

*****

คีน มีเดีย ทำงานโดยการนำเอาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย ออกมาเป็นแกรฟฟิคที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆ ผลิตงานพิมพ์โฆษณา หนังสือแนะนำสินค้า รายงานการประชุม รายงานโครงการวิจัย และ รูปแบบเล่มหนังสือแตกต่างกันไป สำหรับลูกค้าแต่ละประเภท ทางบริษัทจะนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่โลกดิจิตอล ผ่านทางเว็บไซท์ สื่อประสม การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมแฟลช การวางแผนการประชุม และแผนที่ในระบบดิจิตอล

ลูกค้าของ คีน มีเดีย มีจำนวนกว่า 50 บริษัท จำแนกออกเป็นองค์กรสหประชาชาติ หน่วยงานรัฐบาล บริษัทท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้เครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทยังครอบคลุมไปถึงลูกค้าในต่างประเทศ เช่น มัลดีฟส์ ฮ่องกง ศรีลังกา คูเวต ภูฐาน บรูไน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีกหลายๆประเทศทั่วโลก