ดาวเคมิคอลประเทศไทยรับมอบโล่ในฐานะรับผิดชอบต่อสังคมจาก ACT

นายวรพงศ์ วรสุนทโรสถ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ดาวเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่ขอบคุณจาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน และดร. เฮนรี่ คิซซิงเจอร์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการร่วมของโครงการธุรกิจอเมริกันเพื่อประเทศไทย (American Corporations for Thailand-ATC) ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ ACT ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอเมริกันในประเทศไทย โดยบริษัท ดาว เคมิคอล (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ ATC อาทิ การฝึกอาชีพให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจฟองสบู่แตกเมื่อปี 2540 การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการ Student Leadership Program ที่พนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนแก่เด็กนักเรียนใน 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สงขลาและขอนแก่น เป็นต้น