“เชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลสกัดจากยางรถยนต์เก่า” คว้ารางวัลพระราชทาน ควบ DTAC Award ในการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ

12 เมษายน 2548 – ทีมเอ็นเทค จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชนะเลิศรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1 (Moot Biz) พร้อมคว้า DTAC Award อีกรางวัล ด้วยผลงานสุดยอดแผนธุรกิจในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนดีเซลสกัดจากยางรถยนต์เก่า ประกาศผลและมอบรางวัลแล้วเมื่อเสาร์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แผนงาน “เชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลสกัดจากยางรถยนต์เก่า” โดยกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เสนอเทคโนโลยีในการสกัดน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลจากยางรถยนต์เก่า โดยใช้กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ทันสมัยที่คิดค้นขึ้น โดยสามารถผลิตเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลเพื่องานอุตสาหกรรม นำยางรถยนต์ใช้แล้วซึ่งมีปัญหาในการกำจัดมาเป็นวัตถุดิบ ทำให้ได้ต้นทุนผลิตที่ต่ำและได้น้ำมันคุณภาพสูงในราคาถูก และยังช่วยลดปัญหาที่เกิดขยะจากยางรถยนต์ใช้แล้วที่ประมาณการณ์ว่าในปีหนึ่ง ๆ จะมียางรถยนต์ใช้แล้วเหลือทิ้งถึง 100,000 ตันต่อปี หรือประมาณ 100,000,000 เส้น ซึ่งถ้าสามารถนำมาผลิตน้ำมันทั้งหมดจะได้ถึง 300 ล้านลิตร รวมทั้งถ้าสามารถบริหารจัดการได้ดีจะทำให้เกิดการสร้างงานที่เกี่ยวเนื่องในการจัดเก็บยางรถยนต์ใช้แล้วกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

แผนงานดังกล่าวโดดเด่นด้วยความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จริงในตลาด โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด กลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และข้อมูลแวดล้อมอื่น ๆ ทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ในของแผนธุรกิจ สินค้าและบริการสามารถสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด และสามารถนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือสินค้าบริการในรูปแบบใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นรางวัลเงินสด 100,000 บาท และจากรางวัล DTAC Award อีกจำนวน 30,000 บาท ส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมวิชาการอีก 100,000 บาท รวมทั้งมีสิทธิ์ขอเงินลงทุนจริงจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทอีกด้วย

โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ภาคภาษาไทย จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก มีนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 30 แผนงาน จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2547– เมษายน 2548 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) โดยมีดีแทคเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคราชการ ช่วยกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการลงทุน การสร้างธุรกิจใหม่ที่สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่จากกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มรากหญ้า นิสิตนักศึกษา

ทั้งนี้ SMEs ไทยยังมีโอกาสเติบโตและขยายตัวออกไปได้อีกมากหากผู้ประกอบการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์ มองหาและวิเคราะห์ช่องว่างทางการตลาด ซึ่งถ้าผู้ประกอบการใหม่สามารถมองหาช่องทาง หาช่องว่างในการขายผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และแตกต่าง ก็จะทำให้มีโอกาสในการแทรกตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ นอกจากนั้นธุรกิจ SMEs ยังชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ทางดีแทคได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงสนับสนุนโครงการ รวมทั้งได้ตั้งรางวัล DTAC Award ขึ้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญในแผนธุรกิจที่มีนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เป็นแผนธุรกิจที่ใช้ได้จริง

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ประกอบด้วย

* ทีมมาสเตอร์มายด์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอแผนธุรกิจยาฆ่าเชื้อและรักษาแผลสดจากเปลือกมังคุด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับรางวัล 50,000 บาท

* ทีมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอแผนธุรกิจน้ำดื่มเพื่อสุขภาพผสมวิตามิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท

* ทีมยัง 101 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอแผนธุรกิจเครื่องสำอางและสปาสำหรับผู้ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท

* ทีมโอเบงโตะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอแผนธุรกิจอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็ก ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท