โรยัลแอนด์ซันประกันภัย นำเยาวชนออกค่ายพิทักษ์ป่า ครั้งที่ 4

บริษัท โรยัลแอนด์ซันอัลลายแอนซ์ประกันภัย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมน์ จัดโครงการ “เยาวชนโรยัลแอนด์ซันพิทักษ์ป่า ครั้งที่ 4” โดยนำเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกร่วมออกค่าย ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อธรรมชาติในกลุ่มเยาวชน และสร้างให้เกิดความรู้สึกรัก หวงแหน และมุ่งมั่นที่จะรักษาธรรมชาติให้อยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไป โดยเยาวชนยังได้ศึกษาต้นแม่น้ำเพชรบุรีที่มีความสำคัญของไทย พร้อมทั้งได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของนกนานาชนิดนับร้อยพันธุ์