ดีแทคร่วมกับมูลนิธิสายใจไทยฯ ผลิต “สายข้อมือ สายใย สายใจไทย”

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำ “สายข้อมือ สายใย สายใจไทย” จำหน่ายเพื่อหารายได้เข้าการกุศลในนามมูลนิธิสายใจไทยฯ เป็นสายข้อมือการกุศลที่ผลิตขึ้นเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก วางเป้าหมายนำรายได้ส่วนแรกขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ผู้แทนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ในพระราชวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ 50 รอบพระชันษา และในโอกาสครบรอบ 30 ปีมูลนิธิสายใจไทยฯ ทางมูลนิธิฯ มีความยินดีที่จะร่วมเผยแพร่ “สายข้อมือ สายใย สายใจไทย”” ให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการกุศล โดยรายได้จากการจำหน่ายสายข้อมือภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อการกุศลของมูลนิธิฯ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลในปีนี้ ดีแทคได้นำสายข้อมือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์เพื่อสิ่งที่ดีซึ่งเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกมาผลิตเพื่อการกุศลอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของเมืองไทย โดยผลิตออกมาจำหน่ายด้วยกัน 2 สีคือ สีแดงและสีน้ำเงิน ในราคาเส้นละ 99 บาท มีตัวหนังสือ “สายใจไทย” ที่สายข้อมือซึ่งถือเป็นสายข้อมือการกุศลภาษาไทยแบบแรก เราตั้งชื่อโครงการนี้ว่า “สายข้อมือ สายใย สายใจไทย” ซึ่งมีความหมายที่ดีสื่อถึงความผูกพันร่วมมือกันของคนไทยในการสร้างประโยชน์แก่เพื่อนร่วมชาติที่มีความเดือดร้อน ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรในด้านช่องทางจัดจำหน่าย บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายของสายข้อมือในรุ่นแรกจำนวน 100,000 เส้น ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ได้ตรงตามกำหนดการที่วางไว้

“สายข้อมือ สายใย สายใจไทย” มีอักษรไทย “สายใจไทย” ทั้งบนสายข้อมือสีแดงและสีน้ำเงิน ในขั้นแรกผลิตเพื่อจำหน่ายขั้นต่ำ 100,000 เส้น ในราคาเส้นละ 99 บาท ที่ดีแทคช็อป ร้านเจมาร์ท ทีจีโฟน บลิสเทล และโรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ และเอสเอฟซีเนม่าซิตี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และที่ร้าน 7-Eleven เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนที่จะถึงนี้ นอกจากนั้นยังได้รับความสนับสนุนจากศิลปินอาร์เอสโปรโมชั่นร่วมกันเผยแพร่สายข้อมือการกุศลครั้งนี้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยการจัดคอนเสิร์ตการกุศลรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปสร้างกุศลร่วมกันในเดือนมิถุนายน 2548 พร้อมกับร่วมเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อช่องทางอื่นอีกเป็นจำนวนมาก