ริชมอนเด้ จับมือกระทรวงคมนาคม และชมรมรักกันเตือนกัน

ผลิตภาพยนตร์ดื่มไม่ขับชุดใหม่ รณรงค์ขับปลอดภัยช่วงสงกรานต์

บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จำกัด จับมือกระทรวงคมนาคม และชมรมรักกันเตือนกันของมูลนิธิธรรมศาสตร์ แถงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ให้ความรู้และกระตุ้นเตือนด้วยแนวคิดดื่มไม่ขับชุดใหม่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ โดยภาพยนตร์ดื่มไม่ขับชุดใหม่นี้เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2548 ผ่านจอโทรทัศน์ที่สถานีขนส่งหมอชิต จำนวน 6 จอ ฉายช่วงเช้าและบ่าย สถานีขนส่งหัวลำโพงจำนวน 2 จอ ฉายช่วงเช้าและบ่าย และท่าอากาศยานดอนเมืองภายในประเทศ จำนวน 3 จอ ฉาย 9 ครั้งใน 1 วัน นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ผ่านจอโทรทัศน์บนรถโดยสารจำนวน 1,000 คัน เพื่อสื่อสารกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว ให้เข้าใจร่วมกันว่า สงกรานต์นี้ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”