โทรคาเดโร ไทม์ แต่งตั้งให้ ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมนาฬิกา ประจำ “วอทช์ คลินิก บาย โทรคาเดโร ไทม์”

บริษัท โทรคาเดโร ไทม์ จำกัด ประกาศแต่งตั้งให้ มร.กามี กินเนียร์ (Mr. Camille Guignard) ดำรงตำแหน่ง ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมนาฬิกา (Watchmaker Specialist) ประจำ “วอทช์ คลินิก บาย โทรคาเดโร ไทม์” ศูนย์ซ่อมนาฬิการะดับมาตรฐานสากล ที่ให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร