ร้อกเวิธ เผยกลยุทธและภาพลักษณ์ใหม่ Total Office Solutions

ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “ROCKWORTH” แถลงข่าวกลยุทธธุรกิจใหม่ Total Office Solutions ในการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการ เพื่อการเป็นผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบบครบวงจร รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและจัดวางระบบเฟอร์นิเจอร์ เน้นตอบสนองความต้องการสำนักงานยุคปัจจุบันและอนาคต ณ โชว์รูมร้อกเวิธ ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิล พลาซ่า เมื่อเร็วๆ นี้