การประกาศผลรางวัลกองทุนดีเด่นโพสต์/ลิปเปอร์ ไทยแลนด์ ฟัน อวอร์ด 2004

Post/Lipper Thailand Fund Awards 2004 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2547

บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัทลิปเปอร์ เอเชีย จำกัด จัดการประกาศรางวัลกองทุนดีเด่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2547 (Post/Lipper Thailand Fund Awards 2004) ขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ โดยบริษัทลิปเปอร์เป็นบริษัทในกลุ่มรอยเตอร์ ซึ่งให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมและการวิเคราะห์แก่บริษัท กองทุน สถาบันการเงิน และสื่อต่าง ๆ ในการประกาศรางวัลในครั้งนี้ได้มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ รางวัลสำหรับกองทุนที่มีผลตอบแทนสูงสุดในช่วงเวลา 3 ปี , 5 ปี , 10 ปี และรางวัลพิเศษสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนสูงสุดในช่วงเวลา 3 ปี สำหรับงานการประกาศรางวัลครั้งนี้ได้มีบริษัทกองทุนเข้าร่วมการประกาศรางวัลถึง 17 แห่งจากทั่วประเทศ