RosettaNet จับมือบริษัทในเครือเปิดตัวมาตรฐานอุตสาหกรรม

ลอว์เรนซ์วิลล์, นิวเจอร์ซีย์–(บิสิเนส ไวร์)–31 พ.ค. 2548

RosettaNet และบริษัทในเครือซึ่งได้แก่ Agilent Technologies, National Semiconductor, NEC Electronics, Nokia, Sony, TMicroelectronics และ Texas Instruments ได้ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่า ขณะนี้ มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ประกอบด้านวัตถุของผลิตภัณฑ์พร้อมใช้แล้ว ซึ่งได้แก่กระบวนการ RosettaNet Partner Interface Process(R) (PIP(R)) สำหรับองค์ประกอบของวัตถุ RosettaNet เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านกระบวนการธุรกิจแบบอิเลคทรอนิค และเป็นองค์กรในเครือของ Uniform Code Council, Inc. (R) (UCC(R)) ซึ่งในไม่ช้าจะเปลี่ยนแปลงเป็น GS1 US(TM)
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านวัตถุถือเป็นภารกิจที่ท้าทายอันใหม่สำหรับอุตสาหกรรมระดับโลก โดยบริษัทในเครือของ RosettaNet ได้ยอมรับถึงความจำเป็นที่จะต้องรู้จัก และเผยแพร่องค์ประกอบทางด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพื่อรองรับระบบกฎหมายทั่วโลก, ผลักดันการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการออกแบบ และสามารถจัดหาข้อมูลให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นเมื่อต้องการ ทั้งนี้ การที่จะมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยสารอันตรายของสหภาพยุโรป (RoHS) นั้น จำเป็นต้องมีการเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารสำหรับส่วนประกอบทั้งหมด และวัตถุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยต้องมีการเผยแพร่และแบ่งปันกันภายในเครือข่ายจัดส่งสินค้าทั้งหมดภายในวันที่ 6 ก.ค. 2549

ในทางปฏิบัตินั้น การสร้างความพึงพอใจด้านระบบกฎหมายในระดับโลกหมายความถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการสั่งห้ามวัตถุ, การตั้งข้อจำกัด และการนำสารวัตถุผ่านกระบวนการกลับมาใช้ใหม่, รายงานให้ผู้ที่นำสารวัตถุกลับมาใช้ใหม่ทราบถึงสารที่มีความอันตราย และเข้าเกณฑ์ความปลอดภัยภาคบังคับ ขณะที่การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมได้ถูกผลักดันผ่านทางการลดหรือเลิกใช้วัตถุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มความสามารถด้านการนำสารวัตถุกลับมาใช้ใหม่ในช่วงปลายอายุของผลิตภัณฑ์

ความท้าทายในการระบุถึงองค์ประกอบของวัตถุได้ขึ้นอยู่กับเนื้อของวัตถุนั้นๆ รวมทั้งการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งที่ผ่านมานั้น ยังไม่มีมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่จะเข้าแก้ไขในประเด็นนี้ และการขาดแนวทางที่เป็นมาตรฐานก็ได้กลายเป็นภาระเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มซัพพลายเออร์

การนำกระบวนการ RosettaNet Partner Interface Process ไปใช้ในกระบวนการด้านธุรกิจได้ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้อย่างอัตโนมัติระหว่างคู่ค้าทางด้านธุรกิจ และทำให้บริษัทต่างๆ ได้รับองค์ประกอบทางด้านวัตถุในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน ขณะที่ลดการใช้ความพยายามทางด้านแรงคน

“กระบวนการ RosettaNet Partner Interface Process สำหรับองค์ประกอบทางด้านวัตถุได้เป็นคำตอบที่อิงมาตรฐานครั้งแรกสำหรับภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มีความสำคัญเช่นนี้” เฮอร์แมน สติปเอาท์ ประธานบริษัท RosettaNet กล่าว “เราชื่นชม Nokia และบริษัทในเครือของเราที่มีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านกระบวนการธุรกิจแบบอิเลคทรอนิคที่สำคัญเช่นนี้ โดยสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่เกิดขึ้น เมื่อองค์กรระดับโลกชั้นนำกว่า 500 แห่งร่วมมือกันในการสร้าง, ดำเนินการ และส่งเสริมมาตรฐานและบริการของกระบวนการด้านธุรกิจแบบอิเลคทรอนิคระดับโลกแบบเปิด”

“กระบวนการด้านธุรกิจแบบอิเลคทรอนิคแบบเปิดและภาษาที่ใช้ร่วมกันถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการวิวัฒนาการของเครือข่ายการซื้อขายในอุตสาหกรรม โดยองค์ประกอบด้านวัตถุถือเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติของข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นเราจึงได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากการใช้มาตรฐานระดับโลกซึ่ง RosettaNet จัดหาให้สำหรับภาคอุตสาหกรรม” ฌอง-ฟรองซัวส์ บาริล รองประธานอาวุโส ฝ่ายคัดเลือกและจัดหาของบริษัท Nokia กล่าวในนามของคณะที่เข้าร่วมทั้งหมด

เกี่ยวกับ RosettaNet
RosettaNet ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Uniform Code Council, Inc.(R) (UCC(R)) ซึ่งในไม่ช้าจะเปลี่ยนแปลงเป็น GS1 US(TM) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งอุทิศตัวสำหรับการพัฒนาร่วมกัน และการใช้มาตรฐานในกระบวนการด้านธุรกิจแบบอิเลคทรอนิคแบบเปิดซึ่งช่วยให้กระบวนการต่างๆ มีความสอดคล้องกันภายในเครือข่ายการซื้อขายระดับโลก โดยมาตรฐานและบริการของ RosettaNet ได้ทำให้มีภาษาในการทำธุรกรรมด้านธุรกิจแบบอิเลคทรอนิคร่วมกัน และทำให้เกิดรากฐานสำหรับการรวมตัวกันของกระบวนการที่สำคัญระหว่างคู่ค้าภายในเครือข่ายจัดส่งสินค้าระดับโลก ขณะที่บริษัทต่างๆซึ่งใช้มาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ RosettaNet ก็ได้ประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตลอดกระบวนการในเครือข่ายจัดส่งสินค้า, การสื่อสารกับคู่ค้าในด้านธุรกิจแบบอิเลคทรอนิคที่พัฒนาขึ้น, ความสามารถด้านการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น รวมทั้งความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้า ผู้สนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RosettaNet สามารถดูได้ที่ www.RosettaNet.org