บริษัท ประกันภัย จากประเทศโอมาน พร้อมทั้งผู้สื่อข่าว เยี่ยมชมโรงพยาบาลปิยะเวท

นายแพทย์ศรัทธา ศิริตันติกร (ที่ 3 จากซ้าย) ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศูนย์ศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลปิยะเวท ให้การต้อนรับ Mr.Hindi Wafeek Hassen (กลาง) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประกันชีวิต บริษัท American Life Insurance Company จำกัด บริษัท ประกันภัย จากประเทศโอมาน พร้อมทั้งผู้สื่อข่าวจากประเทศโอมาน และนางสาวสุวรรณา ฟองสมุทร (ซ้ายสุด) เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เฉพาะทางด้านต่างๆ ของ โรงพยาบาลปิยะเวท โดยมีผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลปิยะเวท และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้