คุ้มครองทหารเรือ ๓ จังหวัดภาคใต้

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มอบสัญญาประกันชีวิตกลุ่มทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓,๐๗๖ คน ภายใต้แบบประกัน “เฉพาะกิจ” ทุนประกัน ๓ แสนบาท, ๕ แสนบาท และ ๑ ล้านบาท แก่พลเรือตรีประชา ศิลป์ศรีกุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ โดยมีนางสาวชำเลือง ชาติสุวรรณ และนางบุษรา อึ้งภากรณ์ รองอธิบดีกรมการประกันภัย ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ ราชนาวีสโมสร ท่าช้าง