รพ.ศิริราช จัดสัมมนา เด็กสมาธิสั้น

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น ” ซึ่งมีผู้ปกครอง และอาจารย์ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช