กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต มอบเงินแด่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

คุณพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย ร่วมกับคุณสุรสิทธิ์ พลอยดนัย รองประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด มอบเงินบริจาคแด่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โดยมีคุณสมจิตร ลามานันท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และน้องๆ จากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็นผู้รับมอบเงินในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ 31 กรกฎาคม 2548 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี