เปิดเมดิคอลสปา

จุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนครธนไทยเมดิคอลสปาอย่างเป็นทางการ โดยมี รศ.นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท รองประธานกรรมการบริหาร เยาวเรศ ทองสิมา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลนครธน เมื่อเร็วๆ นี้