คอลเกต แมกซ์เฟรช เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ จับกระแสทาทา ยัง ระเบิดพลังความสดชื่นสุดขั้วทั่วไทย

กรุงเทพฯ – 5 กันยายน 2548 – บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ เพื่อโปรโมตนวัตกรรมยาสีฟัน คอลเกต แมกซ์เฟรช สดชื่นสุดขั้ว จับนักร้องสุดขั้ว ทาทา ยัง เปิดกระแสความสดชื่นขยายฐานสู่ตลาดวัยรุ่น หวังสร้างปรากฏการณ์ในตลาดยาสีฟันทั่วประเทศ