มาลี จับมือ ธ.ก.ส.และ (สกต.) จัดทำบันทึกข้อตกลงเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

กลุ่มบริษัทมาลีสามพราน หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจน้ำผลไม้ เมืองไทย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดไทยในเขตจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี, ราชบุรี,กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ให้มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับตลาดโลก พร้อมส่งทีมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ หวังสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อเร็วๆ นี้