CDGM โชว์ศักยภาพ ชูความเป็นหนึ่งด้าน Security

บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ จำกัด (CDGM) จับมือ CA ส่งผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานมืออาชีพด้านSecurity Solution โชว์ eTrust แนะนำผู้ช่วยมือฉกาจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่องค์กร ภายในงาน “Bringing Business Value to the Enterprise – Using Best Practices and Standards for Better IT Governance“ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ ซึ่ง eTrust จะครอบคลุมทั้งด้าน
• eTrust Identity Management ที่เน้นดูแลจัดการกับ User โดยตรง
• eTrust Access Management ช่วยปกป้องทรัพยากรภายในองค์กร พร้อมรับมือกับปัญหา และเพิ่มความพร้อม (availability) ให้กับระบบงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ
• eTrust Threat Management ช่วยป้องกันภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยเฉพาะ