บริติช แอร์เวย์ส แต่งตั้งคนไทย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

สายการบิน บริติช แอร์เวย์ส ประกาศแต่งตั้ง นายชุมพล ณ ลำเลียง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของสายการบิน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้ เป็นต้นไป

ปัจจุบัน นายชุมพล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย นอกจากนั้น ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท สิงคโปร์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด บริษัทเทคโนโลยีสื่อสารใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์

มร. มาร์ติน บรูตัน ประธานสายการบิน บริติช แอร์เวย์ส เปิดเผยว่า “บริติช แอร์เวย์ส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นายชุมพล ณ ลำเลียง จะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหารของสายการบิน นายชุมพล เป็นผู้นำธุรกิจที่มีชื่อเสียง เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องเอเชียเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่คณะกรรมการบริหารสายการบินเป็นอย่างดียิ่ง

นายชุมพล ณ ลำเลียง อายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเทคนิคจาก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) และปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก ฮาร์เวิร์ด บิสสิเนส สกูล (Harvard Business School) ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายชุมพล เข้าร่วมงานกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2515 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี พ.ศ. 2536 นอกจากนั้น นายชุมพลยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ บริษัท สิงคโปร์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และคณะกรรมการบริหาร World Business Council for Sustainable Development.