สปาย ไวน์คูลเลอร์ ชวนคนรุ่นใหม่ประชันไอเดียการจัดปาร์ตี้ปีที่สอง

สปาย ไวน์คูลเลอร์ กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่สองกับการเปิดเวทีประกวดไอเดียการออกแบบปาร์ตี้แนวใหม่ โดยในปีนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนประชันไอเดียการจัดปาร์ตี้ระลึกถึงคุณครู เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ ในโครงการ In SPY Party Contest “term 2” เมื่อศิษย์คิดเลี้ยงครู ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 30 ตุลาคม ศกนี้

นางสาวสุวดี แสงสาหร่าย หัวหน้าฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ได้กล่าวถึงที่มาของแนวความคิดในการจัดประกวดโครงการในปีนี้ว่า “ที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเยาวชนไทยให้กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์มาโดยตลอด จากผลสำเร็จของการจัดประกวด In SPY Party Contest เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีเยาวชนส่งไอเดียการจัดปาร์ตี้รูปแบบต่างๆ เข้าร่วมประกวดกว่า 120 ทีม สะท้อนให้เห็นว่า เยาวชนต้องการเวทีในการสร้างสรรค์และแสดงออกถึงผลงานของตนกันมาก บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจจัดการประกวดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ โดยใช้ชื่อการประกวดว่า In SPY Party Contest “term 2” เมื่อศิษย์คิดเลี้ยงครู”

นางสาวสุวดี อธิบายถึงแนวคิดการจัดประกวดของปีนี้ว่า “การที่การประกวดในปีนี้เป็นการจัดปาร์ตี้สำหรับคุณครู เพราะเรามองว่า การจัดปาร์ตี้นั้น นอกจากเยาวชนจะได้มีโอกาสสนุกสนานกันเองแล้ว ยังสามารถเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความระลึกถึงและตอบแทนพระคุณของคุณครู ซึ่งอาจไม่ได้เจอกันมานาน โดยเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถใส่จินตนาการในการจัดปาร์ตี้สำหรับคุณครูที่ตนรักด้วยรูปแบบการเชิญที่สร้างสรรค์ รวมถึงเนื้องานต่างๆ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับคุณครูของตนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การจัดประกวดครั้งนี้ยังมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จินตนาการความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในทางที่สร้างสรรค์ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตน และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกด้วย”

โครงการ In SPY Party Contest “Term 2” เมื่อศิษย์คิดเลี้ยงครู เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 18 – 25 ปีทั่วประเทศ รวมตัวกันเป็นทีมจำนวนสมาชิกไม่เกิน 8 คน นำเสนอแนวคิดของการจัดปาร์ตี้สำหรับคุณครูในรูปแบบใดก็ได้ที่คิดว่าจะสร้างความประหลาดใจและประทับใจให้กับคุณครูได้มากที่สุด โดยแนวคิดการจัดปาร์ตี้ที่ส่งเข้าประกวดนั้นต้องมีเกณฑ์ด้านต่างๆ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน วิธีสร้างความประหลาดใจและความประทับใจให้กับคุณครูได้มากที่สุด อารมณ์และโทนของการจัดงาน การคิดและออกแบบในส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม เพลง การตกแต่งสถานที่จัดงาน และแนวความคิดสร้างสรรค์ของงาน

สำหรับการคัดเลือกในรอบแรกนั้น คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากใบสมัครและแผนโครงการที่ส่งเข้าประกวด โดยจะคัดเลือกให้เหลือ 16 ทีม จากนั้นผู้เข้ารอบทั้ง 16 ทีมดังกล่าวจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 4 ทีมสุดท้าย ซึ่งทั้งสี่ทีมที่เข้ารอบนี้จะได้รับงบประมาณไปใช้สำหรับการจัดปาร์ตี้จริงเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและตัดสินในงานปาร์ตี้ครั้งใหญ่ซึ่งจะเป็นการตัดสินรอบสุดท้าย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมรางวัลทุนการศึกษาสำหรับทีมผู้ชนะที่เข้ารอบสุดท้ายรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม และส่งผลงาน ได้ที่ บริษัท เอวิวกรุ๊ป เวิลด์วายด์ จำกัด เลขที่ 140 อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2653-0505 ต่อ 104, 131 และอีเมล์ inspy@aviewgroup.com หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.spywinecooler.com กำหนดปิดรับผลงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม ศกนี้