ใจอ่อนแล้ว! ‘จีน’ ยอมยกเลิกภาษีนำเข้า ‘ไวน์ออสเตรเลีย’ เพื่อยุติความขัดแย้ง

ภาพจาก Getty
ย้อนไปช่วงเดือนพฤศจิกายน 2020 กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ระบุว่า ‘ไวน์’ จาก ‘ออสเตรเลีย’ ต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราระหว่าง 107.1- 218.4% เพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลใช้มาตรการทุ่มตลาดกับไวน์ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอุตสาหกรรมไวน์ของจีน ล่าสุด จีนได้ยกเลิกการเก็บภาษีไวน์จากออสเตรเลียแล้ว

ในตอนแรก กระทรวงพาณิชย์จีน ได้ประกาศมาตรการเก็บภาษีนำเข้าไวน์ออสเตรเลียสูงสุด 218.4% เป็นระยะเวลานาน 5 ปี โดยเริ่มเก็บครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2021 ล่าสุด ยุติการจัดเก็บภาษี เนื่องจากความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศเริ่มดีขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลให้ให้จีนได้ยกเลิกมาตรการทางการค้าสําหรับสินค้าของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ข้าวบาร์เลย์ไปจนถึงถ่านหิน

“เนื่องจากสถานการณ์ในตลาดไวน์ของจีนมีการเปลี่ยนแปลง ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและต่อต้านเงินอุดหนุนที่เรียกเก็บจากไวน์นําเข้าจากออสเตรเลียจึงไม่จําเป็นอีกต่อไป” กระทรวงพาณิชย์กล่าวในแถลงการณ์

ก่อนหน้านี้ ไวน์ของออสเตรเลียที่นําเข้ามาในประเทศจีนไม่ต้องเสียภาษี หลังจากการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีในปี 2015 ทําให้ออสเตรเลียได้เปรียบด้านภาษี 14% เหนือประเทศผู้ผลิตไวน์อื่น ๆ แต่หลังจากที่จีนกลับลำมาเก็บภาษีไวน์ออสเตรเลีย ทำให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 การนำเข้าไวน์ออสเตรเลียของจีนคิดเป็นเพียง 0.14% ของการนําเข้าไวน์ทั้งหมด จากปี 2020 การนำเข้าไวน์ออสเตรเลียคิดเป็นสัดส่วนถึง 27.46%

นับตั้งแต่การบังคับเก็บภาษีไวน์ออสเตรเลียในปี 2021 ทําให้ผู้ผลิตในออสเตรเลียไม่สามารถส่งออกไวน์บรรจุขวดไปยังตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อจีนยกเลิกมาตรการดังกล่าว บรรดาผู้ผลิตไวน์ชั้นนําของออสเตรเลียต่างเตรียมเริ่มร่วมมือกับลูกค้าในประเทศจีนเพื่อขยายการขายและการตลาด ตลอดจนการจัดการแบรนด์

“การประกาศในวันนี้เป็นแง่บวกที่สําคัญกับอุตสาหกรรมไวน์ของออสเตรเลียและผู้บริโภคไวน์ในประเทศจีนด้วย” ทิม ฟอร์ด ซีอีโอ Treasury Wine Estates กล่าว

นอกจากนี้ การยกเลิกภาษีจะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่ายินดีสําหรับผู้ปลูกองุ่นในออสเตรเลีย เนื่องจากต้นองุ่นหลายล้านต้นกําลังถูกทําลายเพื่อควบคุมการผลิตที่มากเกินไป เนื่องจากการบริโภคไวน์ทั่วโลกที่ลดลง

Source